Orpheus Reborn - Kathi, 1992

Kathi
Date: 1992
Location: California State Fair
Photo: courtesy Kathi Taylor

First
Previous
Next
Last